USA - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra high school eller college i USA.

Matematikk

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Fra high school:

Matematikk R1

Precalculus eller Calculus

Du må ha minst 3 credits i matematiske fag i 10.-12. klasse.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits.)

Matematikk R1

Honor's program i matematikk  i 11. eller 12. klasse med karakteren B eller bedre

Matematikk R1

AP course Calculus (uten AP exam)
Matematikk R1 IB-fagene Mathematical studies eller Mathematics på High School transcript (u/IB-eksamen)
 
AP exams / CLEP exams:

Matematikk R1

AP Calculus AB / Calculus BC med minst karakteren 2, eller

CLEP:

 • Calculus med minst 64 poeng
 • College Algebra med minst 63 poeng
 • College Mathematics med minst 62 poeng
 • Precalculus med minst 61 poeng

Matematikk R1
og R2

AP Calculus AB / Calculus BC med minst karakteren 3, eller

CLEP Calculus med minst 64 poeng 

 
Universitet/college:

Matematikk R1

Kurskoder med 0 eller 1 som første siffer eller tilsvarende i matematikk:

 • 5 credits (semester hours) eller
 • 7 credits (quarter hours)

Matematikk R1

Kurskoder med 2 og høyere som første siffer eller tilsvarende i matematikk:

 • 4 credits (semester hours) eller 
 • 6 credits (quarter hours)

Matematikk R1
og R2

Kurskoder med 0 eller 1 som første siffer eller tilsvarende i matematikk:

 • 8 credits (semester hours) eller 
 • 12 credits (quarter hours)

Matematikk R1
og R2

Kurskoder med 2 og høyere som første siffer eller tilsvarende i matematikk:

 • 7 credits (semester hours) eller 
 • 11 credits (quarter hours)

Fysikk

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Fra high school:

Fysikk 1

2 credits Physics

For at fysikk 1 skal være dekket, må du ha til sammen minst 3 credits i biologi, kjemi eller fysikk i 10.-12. klasse, hvorav 2 credits må være Physics.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits)

Fysikk 1

Honor's program i fysikk  i 11. eller 12. klasse, med karakteren B eller bedre

Fysikk 1

AP course Physics B / Physics C / Physics 1 / Physics 2 fra High School (uten AP exam)

Fysikk 1 IB-faget Physics på High School transcript (u/IB-eksamen)
 
AP exam:
Fysikk 1

AP Physics B / Physics C / Physics 1 / Physics 2 med minst karakteren 2

Fysikk 1 og 2

AP Physics B / Physics C / Physics 1 / Physics 2 med minst karakteren 3

 
Universitet/college:

Fysikk 1

Kurskoder med 0 eller 1 som første siffer eller tilsvarende i fysikk:

 • 5 credits (semester hours) eller
 • 7 credits (quarter hours)

Fysikk 1

Kurskoder med 2 og høyere som første siffer eller tilsvarende i fysikk:

 • 4 credits (semester hours) eller 
 • 6 credits (quarter hours)

Fysikk 1 og 2

Kurskoder med 0 eller 1 som første siffer eller tilsvarende i fysikk:

 • 8 credits (semester hours) eller 
 • 12 credits (quarter hours).

Fysikk 1 og 2

Kurskoder med 2 og høyere som første siffer eller tilsvarende i fysikk:

 • 7 credits (semester hours) eller 
 • 11 credits (quarter hours)

Kjemi

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Fra high school:

Kjemi 1

2 credits Chemistry

For at kjemi 1 skal være dekket, må du ha til sammen minst 3 credits i biologi, kjemi eller fysikk i 10.-12. klasse, hvorav 2 credits må være Chemistry.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits)

Kjemi 1

Honor's program i kjemi  i 11. eller 12. klasse, med karakteren B eller bedre

Kjemi 1

AP course Chemistry fra high school (uten AP exam)

Kjemi 1 IB-faget Chemistry på High School transcript (u/IB-eksamen)
   
AP exams / CLEP exams:
Kjemi 1

AP exam Chemistry med minst karakteren 2, eller 

CLEP exam Chemistry med minst 65 poeng

Kjemi 1 og 2

AP exam Chemistry med minst karakteren 3, eller

CLEP exam Chemistry med minst 65 poeng

 
Universitet/college:

Kjemi 1

Kurskoder med 0 eller 1 som første siffer eller tilsvarende i kjemi:

 • 5 credits (semester hours) eller
 • 7 credits (quarter hours)

Kjemi 1

Kurskoder med 2 og høyere som første siffer eller tilsvarende i kjemi:

 • 4 credits (semester hours) eller 
 • 6 credits (quarter hours)

Kjemi 1 og 2

Kurskoder med 0 eller 1 som første siffer eller tilsvarende i kjemi:

 • 8 credits (semester hours) eller 
 • 12 credits (quarter hours)

Kjemi 1 og 2

Kurskoder med 2 og høyere som første siffer eller tilsvarende i kjemi:

 • 7 credits (semester hours) eller 
 • 11 credits (quarter hours).

Biologi

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har 

Fra high school:

Biologi 1

2 credits Biology

For at biologi 1 skal være dekket, må du ha til sammen minst 3 credits i biologi, kjemi eller fysikk i 10.-12. klasse, hvorav 2 credits må være Biology.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits)

Biologi 1

Honor's program i biologi  i 11. eller 12. klasse, med karakteren B eller bedre

Biologi 1

AP course Biology fra high school (uten AP exam)

Biologi 1 IB-faget Biology på High School transcript (u/IB-eksamen)
 
AP exams / CLEP exams:
Biologi 1

AP exam Biology med minst karakteren 2, eller

CLEP exam Biology med minst 57 poeng

Biologi 1 og 2

AP exam Biology med karakteren 3 eller bedre eller

CLEP exam Biology med minst 57 poeng

 
Universitet/college:

Biologi 1

Kurskoder med 0 eller 1 som første siffer eller tilsvarende i biologi:

 • 5 credits (semester hours) eller
 • 7 credits (quarter hours)

Biologi 1

Kurskoder med 2 og høyere som første siffer eller tilsvarende i biologi:

 • 4 credits (semester hours) eller 
 • 6 credits (quarter hours)

Biologi 1 og 2

Kurskoder med 0 eller 1 som første siffer eller tilsvarende i biologi:

 • 8 credits (semester hours) eller 
 • 12 credits (quarter hours)

Biologi 1 og 2

Kurskoder med 2 og høyere som første siffer eller tilsvarende i biologi:

 • 7 credits (semester hours) eller 
 • 11 credits (quarter hours)

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Lærerutdanninger

Hvis du skal søke  lærerutdanning, må du dekke følgende krav:

 • Du må ha minimum 35 skolepoeng.

 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole.
  Du må ha minst 2 credits i matematikk i 10.-12. klasse på High School med gjennomsnittskarakteren B eller bedre.
  Hvis du ikke har en gjennomsnittskarakter på minst B, vil du få tilbud om et forkurs i matematikk. Hvis du ikke har gjennomsnittskarakteren C i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre, eller ta et programfag i matematikk og bestå.
  Hvis du har Pre-calculus eller et av de andre matematikkfagene som dekker R1, er det tilstrekkelig å ha karakteren D. Se listen under spesielle opptakskrav for hvilke matematikkfag dette dreier seg om.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du må ha minst 2 credits i matematikk i 10.-12. klasse på High School med gjennomsnittskarakteren C eller bedre. Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre, eller ta et programfag i matematikk og bestå.
  Hvis du har Pre-calculus eller et av de andre matematikkfagene som dekker R1, er det tilstrekkelig å ha karakteren D. Se listen under spesielle opptakskrav for hvilke matematikkfag dette dreier seg om.

 • Karakteren 3 i norsk. Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med en av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for opptaket i 2018. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Sivilingeniørutdanninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sivilingeniørutdanningene ved NTNU har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2. Hvis du skal søke en ingeniørutdanning som har dette kravet, må du ha:

AP / CLEP

 • AP Calculus AB / Calculus BC med karakteren 4 eller
 • CLEP Calculus med minst 65 poeng 

Universitet / College

Matematikk med kurskoder som begynner med 0 eller 1 

 • 8 credits (semester hours) eller 
 • 12 credits (quarter hours)

Matematikk med kurskoder som begynner med 2 eller høyere 

 • 7 credits (semester hours) eller 
 • 11 credits (quarter hours)

Du må ha gjennomsnittskarateren B for å oppfylle kravet.

Sykepleierutdanninger

Fra og med 2019 vil alle sykepleierutdanninger ha spesielle opptakskrav. Du må dekke følgende krav:

 • Karakteren 3 i matematikk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • minst 2 credits i matematikk i 10.-12. klasse på High School med gjennomsnittskarakteren C eller bedre eller
 • Pre-calculus eller et av de andre matematikkfagene som dekker R1 med minst karakteren D. Se listen under spesielle opptakskrav for hvilke matematikkfag dette dreier seg om.

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Journalistikk ved OsloMet – storbyuniversitetet

Hvis du skal søke journalistikk ved OSLOMET må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i norsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter B eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 2,4 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter B eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 2,4 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvis du skal søke engelskspråklig program ved NMBU, må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i engelsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget engelsk Vg1 (140 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i engelsk med én av følgende prøver: 

Fag, test eller eksamen Karakter
Engelsk fellesfag fra norsk videregående skole på Vg1 (140 timer) 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Programfag i engelsk fra norsk videregående skole 2 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Engelsk som fag på High School Diploma bestått
TOEFL 80
IELTS 6,0

Cambridge ESOL Examinations
First certificate in English

B eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate in Advanced English
C eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate of Proficiency
C eller bedre
PTE Academic 59
TELC

Telc English B2 eller

Telc English B2-C1 University 

Alle telc certificates på C1

MELAB 80

 

Publisert 23. jan. 2013 10:51 - Sist endret 14. feb. 2019 15:14