USA - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra high school eller college

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra high school eller college i USA.

Matematikk

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Fra high school:

Matematikk R1

Precalculus eller Calculus

Du må ha til sammen minst 3 credits i matematiske fag i 10.-12. klasse, hvorav 1 credit Precalculus eller Calculus.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits.)

Matematikk R1

Honor's program i matematikk  i 11. eller 12. klasse med karakteren B eller bedre.

Du må ha til sammen minst 3 credits i matematiske fag i 10.-12. klasse hvorav 1 credit Honor's course.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits.)

Matematikk R1

AP course Calculus fra 10.-12. klasse (uten AP exam)
Matematikk R1 IB-fagene Mathematical studies eller Mathematics på High School transcript (uten IB-eksamen)
 
AP exams / CLEP exams:

Matematikk R1

CLEP:

 • Calculus med minst 64 poeng
 • College Algebra med minst 63 poeng
 • College Mathematics med minst 62 poeng
 • Precalculus med minst 61 poeng

Matematikk R1
og R2

AP Calculus AB / Calculus BC med minst karakteren 3, eller

CLEP Calculus med minst 64 poeng 

 
Universitet/college:

Matematikk R1

 • 5 credits (semester hours) eller
 • 7 credits (quarter hours)

Matematikk R1
og R2

 • 8 credits (semester hours) eller 
 • 12 credits (quarter hours)

Fysikk

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Fra high school:

Fysikk 1

2 credits Physics

For at fysikk 1 skal være dekket, må du ha til sammen minst 3 credits i biologi, kjemi eller fysikk i 10.-12. klasse, hvorav 2 credits må være Physics.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits)

Fysikk 1

Honor's program i fysikk  i 11. eller 12. klasse, med karakteren B eller bedre.

For at fysikk 1 skal være dekket, må du ha til sammen minst 3 credits i biologi, kjemi eller fysikk i 10.-12. klasse.

Fysikk 1

AP course Physics B / Physics C / Physics 1 / Physics 2 fra 10.-12. klasse (uten AP exam)

Fysikk 1 IB-faget Physics på High School transcript (uten IB-eksamen)
 
AP exam:

Fysikk 1 og 2

AP Physics B / Physics C / Physics 1 / Physics 2 med minst karakteren 3

 
Universitet/college:

Fysikk 1

 • 5 credits (semester hours) eller
 • 7 credits (quarter hours)

Fysikk 1 og 2

 • 8 credits (semester hours) eller 
 • 12 credits (quarter hours).

Kjemi

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Fra high school:

Kjemi 1

2 credits Chemistry

For at kjemi 1 skal være dekket, må du ha til sammen minst 3 credits i biologi, kjemi eller fysikk i 10.-12. klasse, hvorav 2 credits må være Chemistry.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits)

Kjemi 1

Honor's program i kjemi  i 11. eller 12. klasse, med karakteren B eller bedre.

For at kjemi 1 skal være dekket, må du ha til sammen minst 3 credits i biologi, kjemi eller fysikk i 10.-12. klasse.

Kjemi 1

AP course Chemistry fra 10.-12. klasse (uten AP exam)

Kjemi 1 IB-faget Chemistry på High School transcript (uten IB-eksamen)
   
AP exams / CLEP exams:

Kjemi 1 og 2

AP exam Chemistry med minst karakteren 3, eller

CLEP exam Chemistry med minst 65 poeng

 
Universitet/college:

Kjemi 1

 • 5 credits (semester hours) eller
 • 7 credits (quarter hours)

Kjemi 1 og 2

 • 8 credits (semester hours) eller 
 • 12 credits (quarter hours)

Biologi

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har 

Fra high school:

Biologi 1

2 credits Biology

For at biologi 1 skal være dekket, må du ha til sammen minst 3 credits i biologi, kjemi eller fysikk i 10.-12. klasse, hvorav 2 credits må være Biology.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits)

Biologi 1

Honor's program i biologi  i 11. eller 12. klasse, med karakteren B eller bedre.

For at biologi 1 skal være dekket, må du ha til sammen minst 3 credits i biologi, kjemi eller fysikk i 10.-12. klasse.

Biologi 1

AP course Biology fra 10.-12. klasse (uten AP exam)

Biologi 1 IB-faget Biology på High School transcript (uten IB-eksamen)
 
AP exams / CLEP exams:

Biologi 1 og 2

AP exam Biology med karakteren 3 eller bedre eller

CLEP exam Biology med minst 57 poeng

 
Universitet/college:

Biologi 1

 • 5 credits (semester hours) eller
 • 7 credits (quarter hours)

Biologi 1 og 2

 • 8 credits (semester hours) eller 
 • 12 credits (quarter hours)

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning i Norge

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning i Norge.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med amerikansk videregående utdanning hvis du enten:

 • har minst 2 credits i matematikk i 10.-12. klasse på High School med gjennomsnittskarakteren C eller bedre eller
 • dekker kravet til Matematikk R1 med din amerikanske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Dette gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med amerikanske videregående utdanning hvis du enten:

 • har minst 2 credits i matematikk i 10.-12. klasse på High School med gjennomsnittskarakteren B eller bedre eller
 • dekker kravet til Matematikk R1 med din amerikanske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Dette gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med et av følgende matematikkurs:

AP / CLEP

 • AP Calculus AB / Calculus BC med karakteren 4 eller
 • CLEP Calculus med minst 64 poeng 

Universitet / College

 • 8 credits (semester hours) eller 
 • 12 credits (quarter hours)

Du må ha gjennomsnittskarakteren B for å oppfylle kravet om minst karakteren 4.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk

eller hvis du har engelsk fra high school.

Publisert 23. jan. 2013 10:51 - Sist endret 28. jan. 2022 17:29