USA - hva må du laste opp?

Du må sende inn og laste opp dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Du som har utdanning fra USA, må laste opp:

  • dokumentasjon på kunnskaper i norsk
  • kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole
  • diplom fra college eller universitetet hvis du har fullført en grad

I tillegg skal følgende dokumenter sendes i posten:

  • official transcript i forseglet konvolutt for alle årene på high school
  • official transcript i forseglet konvolutt fra college eller universitet hvis du har det
  • official report på AP exam scores utstedt av College Board hvis du har det
  • official report på CLEP exams utstedt av College Board hvis du har det

Send inn riktig dokumentasjon

Du må dokumentere både høyere utdanning og high school med official transcript. Official transcript skal sendes i forseglet konvolutt fra lærestedet du gikk på. Hvis konvolutten er åpnet, er dokumentet ugyldig. Unofficial transcripts er ikke gyldige. Originaler blir ikke returnert. Karakterutskrifter skrevet ut fra nettet er ikke godkjent.

AP reports og CLEP reports må sendes direkte fra College Board, eller være påført ditt official transcript fra high school.

Hvis du sendte inn official transcripts til oss i forbindelse med søknad om opptak i 2016 eller senere, skal de være tatt vare på. Dette gjelder også for noen som ble sendt inn i 2015. Du kan selv se om vi har mottatt official transcripts under Elektroniske vitnemål og dokumenter i nettsøknaden din. Official transcripts som ble sendt inn i 2014 eller tidligere er ikke tatt vare på, og du må sende dem på nytt.

Official transcripts skal sendes til:
Samordna opptak
Postboks 5883 Majorstuen
0308 Oslo
NORWAY

Online-resultat av AP exams

For at Samordna opptak skal kunne se dine AP-resultater, må du oppgi nummeret på testdagen. Samordna opptak har en Designated Institution (DI) code hos College Board. Nummeret er 6691 - Samordna opptak NUCAS. Dette gjør det mulig for oss å innhente AP-resultater online. Det er viktig at du også sender resultatene dine til oss i posten så snart du får dem fra College Board.

Online-resultat av high school og college transcripts

Samordna opptak aksepterer at transcripts fra high school og college sendes til oss online, men da må de sendes via en sikker kilde med egen nedlastingsside og separat passord til vår epostadresse sokerinfo@samordnaopptak.no.

Parchment og The National Student Clearing House er to sikre kilder som vi aksepterer å få online transcripts fra. Det kan også finnes andre lignende institusjoner som tilbyr dette.

Det er ikke tilstrekkelig at en ansatt ved skolen/lærestedet sender transcriptet som vedlegg i en vanlig e-post.

Slik dokumenterer du norskkravet

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultatet B2 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Norskspråklig grunnskole

Du må dokumentere norskspråklig grunnskole med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du laste opp en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk- eller nordiskspråklig grunnskole. Bekreftelsen får du av skolene du har vært elev ved.

Publisert 23. jan. 2013 10:51 - Sist endret 3. apr. 2019 15:36