USA - hva må du laste opp?

Du må sende inn og laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Ikon for universitet og høgskole

 

Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Tips før du laster opp dokumentasjon

  • Sjekk om dokumentet allerede ligger i søknaden før du laster opp noe nytt
  • Gi filene forståelige navn, for eksempel "vitnemål fra videregående"
  • Alle fire hjørner av dokumentet skal være med, og teksten må være tydelig

Dette må du dokumentere i søknaden din

Navneendring Hvis du har skiftet navn, må du dokumentere dette med for eksempel vigselsattest eller melding om navneendring fra Skatteetaten.
Videregående utdanning
Høyere utdanning
  • Karakterutskrift - må dokumenteres med official transcript
  • Diplom hvis du har fullført en grad
Utdanning fra Norge

Hvis du har for eksempel høyere utdanning, fagskole eller folkehøgskole fra Norge, kan du lese mer om hvordan du dokumenterer dette på egne sider om gyldig dokumentasjon.

Fag tatt i norsk videregående skole dokumenterer du med kompetansebevis.

Norsk Du må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk med en godkjent test eller prøve. Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon

Official transcript

Du må dokumentere både high school og høyere utdanning med official transcript. Official transcript skal sendes i forseglet konvolutt fra lærestedet du gikk på. Konvolutten kan også sendes via deg, men da må du ikke åpne den. Hvis konvolutten er åpnet, er dokumentet ugyldig. Unofficial transcripts er ikke gyldige. Originaler blir ikke returnert. Karakterutskrifter skrevet ut fra nettet er ikke godkjent.

AP score reports og CLEP score reports må sendes direkte fra College Board, eller være påført ditt official transcript fra high school.

Hvis du sendte inn official transcripts til oss i forbindelse med søknad om opptak i 2016 eller senere, er det mulig at vi har tatt vare på dem. Dette gjelder også for noen som ble sendt inn i 2015. Du kan selv se om vi har mottatt official transcripts under Elektroniske vitnemål og dokumenter i nettsøknaden din. Vi laster opp alle transcripts som vi mottar i posten fortløpende utover våren, og det kan derfor være at ditt transcript ikke blir lastet opp før 1. mai.

Hvis du ikke finner dine transcripts i nettsøknaden din innen 1. mai, må du sende dem på nytt. Du trenger altså ikke bestille nye transcripts før etter denne datoen.

Official transcripts som ble sendt inn i 2014 eller tidligere er ikke tatt vare på, og du må sende dem på nytt.

Official transcripts skal sendes til:

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Samordna opptak / NUCAS
Postboks 236 Sentrum
0103 Oslo
Norway

 

Official transcripts kan også leveres til:

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Samordna opptak / NUCAS
Karl Johans gate 7
0154 Oslo
Norway

Online-resultat av AP exams

For at Samordna opptak skal kunne se dine AP-resultater, må du oppgi nummeret på testdagen. Samordna opptak har en Designated Institution (DI) code hos College Board. Nummeret er 6691 - Samordna opptak NUCAS. Dette gjør det mulig for oss å innhente AP-resultater online. Det er viktig at du også sender resultatene dine til oss i posten så snart du får dem fra College Board.

Online-resultat av high school og college transcripts

Samordna opptak aksepterer at transcripts fra high school og college sendes til oss online, men da må de sendes via en sikker kilde med egen nedlastingsside og separat passord til vår epostadresse sokerinfo@samordnaopptak.no.

Parchment og The National Student Clearing House er to sikre kilder som vi aksepterer å få online transcripts fra. Det kan også finnes andre lignende institusjoner som tilbyr dette.

Det er ikke tilstrekkelig at en ansatt ved skolen/lærestedet sender transcriptet som vedlegg i en vanlig e-post.

I 2021 ble ikke resultatene fra mai-eksamenene frigitt før 16. juli. Tidligere har de blitt frigitt rundt 5. juli. Hvis College Board fortsetter å ha så sen dato, vil det sannsynligvis bety at vi ikke rekker å få med dine resultater til hovedopptaket samme år som du tar eksamen.

Slik dokumenterer du norsk

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis for både skriftlig og muntlig test fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge (tidligere Vox)

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultatet B2 eller C1 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Publisert 23. jan. 2013 10:51 - Sist endret 6. jan. 2022 11:02