Veiledning til generell studiekompetanse

Usikker på om du har generell studiekompetanse? Du finner informasjon om hva som gir generell studiekompetanse på våre landsider.  

Finner du ikke svaret på nettsidene?

Hvis du ikke finner svar på nettsidene, kan du be om en veiledning til generell studiekompetanse. Dette gjør du ved å sende inn skjema for veiledning og utdanningsdokumentene dine i ordinær post. Vi vurderer ikke dokumentasjon sendt inn på e-post. 

Har du generelle spørsmål om informasjon på nettsidene, ta kontakt på sokerinfo@samordnaopptak.no

Du trenger ikke veiledningsbrev for å søke opptak

Du trenger ikke å få et brev med veiledning fra Samordna opptak for å søke om opptak til høyere utdanning, eller for å melde deg opp til fag i videregående opplæring.

Vår veiledningstjeneste er et tilbud hvis du ikke finner ut om du har generell studiekompetanse etter å ha undersøkt nettsidene for det landet du har utdanning fra.

Veiledningstjenesten gjelder bare deg som har utdanning fra land utenfor Norden.

Hva må du sende inn?

Du må sende inn:

Du bør sende inn:

  • Utdanningsdokumenter fra videregående skole og høyere utdanning

  • Dokumentasjon på at du dekker språkkravet i norsk og engelsk

  • Dokumentasjon på eventuell navneendring

Alle dokumenter må være oversatt til norsk eller engelsk av en oversetter eller tolk ansatt ved en tolketjeneste eller et oversettelsesbyrå. Kopi av originaldokumentene må alltid legges ved.

Du kan bli bedt om å sende inn originaldokumenter, for eksempel hvis kopiene er uklare.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden for veiledningstjenesten kan være lang. Du vil ikke få svarbrev med veiledning i perioden 1. mars til 1. september, da vi jobber med opptaket til universiteter og høgskoler.

Publisert 10. nov. 2017 14:16 - Sist endret 11. des. 2017 13:22