Fagskole - Følg opp søknaden din

Sett deg nøye inn i kva du må laste opp i søknaden din og last opp dokumentasjon innan fristen.

Ikon for fagskole
  • sett deg nøye inn i "Sjå kva du må laste opp" i søknaden din.
  • last opp rett dokumentasjon så tidleg som mogleg og seinast innan søknadsfristen.
  • sjekk at kontaktinformasjonen din er rett på profilsida i søknaden din.
  • sjekk e-posten din jamleg - sjølv om du er på ferie
  • sjekk søppelfilteret i e-posten din jamleg

Viss du har spørsmål om kva du må laste opp, må du kontakte fagskolen du har søkt til. Du finn kontaktinformasjon til fagskolen som skal behandle søknaden din på statussida i søknaden.

Meir om kva du må laste opp.

Publisert 9. okt. 2019 15:17 - Sist endra 17. jan. 2020 09:39