Universitet og høgskole - Godkjent dokumentasjon for opptak

Når du søkjer universitet og høgskole gjennom Samordna opptak, må du dokumentere at du er kvalifisert for dei studia du søkjer. Her er nokre døme på godkjent dokumentasjon.