Kenya - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Regn om Mean grade på Kenya Certificate of Secondary Education etter tabellen under og gang summen med 10.

Kenya Norge
E 2,00
D- 2,91
D 3,29
D+ 3,63
C- 4,04
C 4,48
C+ 4,76
B- 4,97
B 5,29
B+ 5,48
A- 5,60
A 6,00

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Kenya som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene på Kenya Certificate of Secondary Education. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Kenya som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for Kiswahili eller andre lokale språk. Fag fra KACE må være bestått på principal level for å gi poeng.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 og Matematikk S1 og S2

Matematikk fra KCSE

0,5

Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk på pricipal level fra KACE

1,5

Fysikk 1

Fysikk fra KCSE

0,5

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk på pricipal level fra KACE

1,5

Kjemi 1

Kjemi fra KCSE

0,5

Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemi på pricipal level fra KACE

1,5

Biologi 1

Biologi fra KCSE

0,5

Biologi 1 og Biologi 2

Biologi på pricipal level fra KACE

 

1,5

Fremmedspråk nivå I Fremmedspråk fra KCSE 0,5

Fremmedspråk nivå III

Fremmedspråk på pricipal level fra KACE

1,0

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i, er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Kenya betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 5 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 24. jan. 2013 18:52 - Sist endret 11. nov. 2021 15:40