Sri Lanka - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum


Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Gjennomsnittet blir regnet på grunnlag av karakterene i alle fagene på A-level. Regn om alle bokstavkarakterene til tallverdien i tabell A. Regn deretter gjennomsnittet av disse, og regn så om summen til en norsk karakter etter tabell B. Denne summen ganger du med 10 og dette er gjennomsnittskarakteren din.

Tabell A

Skala A-F med S som laveste ståkarakter.

Sri Lanka

Tallverdi

A 10
B 9
C 8
S 7
F 0

Tabell B

Sri Lanka Norge Sri Lanka Norge Sri Lanka Norge Sri Lanka Norge
7,00-7,04 2,00 7,75-7,79 3,00 8,50-8,54 4,00 9,25-9,29 5,00
7,05-7,09 2,07 7,80-7,84 3,07 8,55-8,59 4,07 9,30-9,34 5,07
7,10-7,14 2,13 7,85-7,89 3,13 8,60-8,64 4,13 9,35-9,39 5,13
7,15-7,19 2,20 7,90-7,94 3,20 8,65-8,69 4,20 9,40-9,44 5,20
7,20-7,24 2,27 7,95-7,99 3,27 8,70-8,74 4,27 9,45-9,49 5,27
7,25-7,29 2,33 8,00-8,04 3,33 8,75-8,79 4,33 9,50-9,54 5,33
7,30-7,34 2,40 8,05-8,09 3,40 8,80-8,84 4,40 9,55-9,59 5,40
7,35-7,39 2,47 8,10-8,14 3,47 8,85-8,89 4,47 9,60-9,64 5,47
7,40-7,44 2,53 8,15-8,19 3,53 8,90-8,94 4,53 9,65-9,69 5,53
7,45-7,49 2,60 8,20-8,24 3,60 8,95-8,99 4,60 9,70-9,74 5,60
7,50-7,54 2,67 8,25-8,29 3,67 9,00-9,04 4,67 9,75-9,79 5,67
7,55-7,59 2,73 8,30-8,34 3,73 9,05-9,09 4,73 9,80-9,84 5,73
7,60-7,64 2,80 8,35-8,39 3,80 9,10-9,14 4,80 9,85-9,89 5,80
7,65-7,69 2,87 8,40-8,44 3,87 9,15-9,19 4,87 9,90-9,94 5,87
7,70-7,74 2,93 8,45-8,49 3,93 9,20-9,24 4,93 9,95-9,99 5,93
            10,00 6,00

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for singalesisk eller tamil eller lokale språk tatt på videregående skole i Sri Lanka. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 og R2

Matematikk fra A-level 

1,5
Fysikk 1 og 2

Fysikk fra A-level 

1,5
Kjemi 1 og 2

Kjemi fra A-level 

1,0
Biologi 1 og 2

Biologi fra A-level 

1,0

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Sri Lanka betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 1. feb. 2013 08:00 - Sist endret 14. nov. 2022 09:28