Sri Lanka - poengberegning

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, blir søknaden din vurdert. Foreløpig er det ikke utarbeidet noen omregningstabeller for Sri Lanka. Du som har utdanning fra Sri Lanka får derfor en individuell vurdering av søknaden din.

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men søknaden din blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søknader.

I vurderingen blir det lagt vekt på de samme kriteriene som for søkere som blir poengberegnet. Dette er:

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Det gis heller ikke poeng for singalesisk eller tamil.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk fra O-level

0,5

Matematikk R1 og R2

Matematikk fra A-level med karakteren C eller bedre

1,5
Fysikk 1 og 2

Fysikk fra A-level med karakteren C eller bedre

1,5
Kjemi 1 og 2

Kjemi fra A-level med karakteren C eller bedre

1,0
Biologi 1 og 2

Biologi fra A-level med karakteren C eller bedre

1,0

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Sri Lanka betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 25. jan. 2013 10:59 - Sist endret 5. feb. 2018 13:51