Sri Lanka - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Gjennomsnittet blir regnet på grunnlag av karakterene i alle fagene på A-level. Regn om alle bokstavkarakterene til tallverdien i tabell A. Regn deretter gjennomsnittet av disse, og regn så om summen til en norsk karakter etter tabell B. Denne summen ganger du med 10 og dette er gjennomsnittskarakteren din.

Tabell A

Skala A-F med S som laveste ståkarakter.

Sri Lanka

Tallverdi

A 10
B 9
C 8
S 7
F 0

Tabell B

Sri Lanka Norge Sri Lanka Norge Sri Lanka Norge Sri Lanka Norge
7,00-7,04 2,00 7,75-7,79 3,00 8,50-8,54 4,00 9,25-9,29 5,00
7,05-7,09 2,07 7,80-7,84 3,07 8,55-8,59 4,07 9,30-9,34 5,07
7,10-7,14 2,13 7,85-7,89 3,13 8,60-8,64 4,13 9,35-9,39 5,13
7,15-7,19 2,20 7,90-7,94 3,20 8,65-8,69 4,20 9,40-9,44 5,20
7,20-7,24 2,27 7,95-7,99 3,27 8,70-8,74 4,27 9,45-9,49 5,27
7,25-7,29 2,33 8,00-8,04 3,33 8,75-8,79 4,33 9,50-9,54 5,33
7,30-7,34 2,40 8,05-8,09 3,40 8,80-8,84 4,40 9,55-9,59 5,40
7,35-7,39 2,47 8,10-8,14 3,47 8,85-8,89 4,47 9,60-9,64 5,47
7,40-7,44 2,53 8,15-8,19 3,53 8,90-8,94 4,53 9,65-9,69 5,53
7,45-7,49 2,60 8,20-8,24 3,60 8,95-8,99 4,60 9,70-9,74 5,60
7,50-7,54 2,67 8,25-8,29 3,67 9,00-9,04 4,67 9,75-9,79 5,67
7,55-7,59 2,73 8,30-8,34 3,73 9,05-9,09 4,73 9,80-9,84 5,73
7,60-7,64 2,80 8,35-8,39 3,80 9,10-9,14 4,80 9,85-9,89 5,80
7,65-7,69 2,87 8,40-8,44 3,87 9,15-9,19 4,87 9,90-9,94 5,87
7,70-7,74 2,93 8,45-8,49 3,93 9,20-9,24 4,93 9,95-9,99 5,93
            10,00 6,00

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Søknaden din blir vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din videregående utdanning fra Sri Lanka. De norske karakterene vil normalt telle 1/3, og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole, må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Det gis heller ikke poeng for singalesisk eller tamil.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 og R2

Matematikk fra A-level med karakteren C eller bedre

1,5
Fysikk 1 og 2

Fysikk fra A-level med karakteren C eller bedre

1,5
Kjemi 1 og 2

Kjemi fra A-level med karakteren C eller bedre

1,0
Biologi 1 og 2

Biologi fra A-level med karakteren C eller bedre

1,0

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og andre tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Sri Lanka betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

Publisert 1. feb. 2013 08:00 - Sist endret 10. des. 2019 10:45