Syria - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

 

 

 

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din regner du først ut hvor mange prosent totalpoengene dine utgjør av poengene det er mulig å oppnå: (Total poengsum : total maks oppnåelige poengsum) x 100 = poengsum i prosent. Denne summen regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Omregningstabell for vitnemål fra Scientific Stream og Literary Stream

Syria Norge Syria Norge Syria Norge Syria Norge
40,00-46,20 2,00 62,75-63,09 3,63 76,15-76,20 4,17 87,31-87,58 4,69
46,21-48,96 2,67 63,10-64,57 3,65 76,21-76,54 4,19 87,59-87,85 4,72
48,97-49,99 2,80 64,58-65,67 3,68 76,55-76,71 4,20 87,86-89,22 4,74
50,00-50,76 2,88 65,68-65,82 3,69 76,72-76,91 4,22 89,23-89,30 4,77
50,77-51,71 2,96 65,83-66,06 3,71 76,92-77,68 4,24 89,31-89,65 4,79
51,72-52,30 3,00 66,07-66,53 3,74 77,69-77,91 4,26 89,66-89,99 4,82
52,31-53,32 3,07 66,54 3,76 77,92-78,45 4,28 90,00-90,37 4,85
53,33-53,84 3,11 66,55-66,68 3,78 78,46-78,96 4,30 90,38-90,76 4,88
53,85-54,16 3,15 66,69-67,07 3,80 78,97-79,22 4,32 90,77-91,02 4,90
54,17-54,28 3,19 67,08-67,68 3,82 79,23-79,63 4,33 91,03-91,23 4,93
54,29-54-82 3,23 67,69-68,74 3,84 79,64-79,65 4,36 91,24-92,23 4,96
54,83-55,37 3,26 68,75-69,16 3,86 79,66-80,35 4,38 92,24-92,40 5,00
55,38-56,53 3,29 69,17-69,30 3,88 80,36-80,37 4,40 92,41-93,07 5,04
56,54-57,68 3,32 69,31-69,99 3,90 80,38-80,65 4,42 93,08-93,09 5,08
57,69-57,91 3,36 70,00-71,02 3,92 80,66-81,14 4,44 93,10-93,68 5,12
57,92-58,74 3,38 71,03-72,06 3,93 81,15-81,71 4,46 93,69-94,22 5,16
58,75-59,16 3,41 72,07-72,49 3,96 81,72-81,99 4,48 94,23-94,47 5,21
59,17-59,65 3,44 72,50-72,85 3,97 82,00-82,68 4,50 94,48-95,37 5,26
59,66-60,76 3,46 72,86-74,22 4,00 82,69-82,91 4,52 95,38-96,89 5,32
60,77-61,02 3,48 74,23-74,63 4,04 82,92-84,13 4,54 96,90-97,23 5,39
61,03-61,24 3,52 74,64-74,82 4,07 84,14-84,61 4,56 97,24-98,02 5,48
61,25-61,42 3,54 74,83-75,02 4,08 84,62-84,99 4,60 98,03-99,99 5,60
61,43-61,53 3,56 75,03-75,51 4,11 85,00-85,76 4,63 100,00 6,00
61,54-61,91 3,58 75,52-75,76 4,13 85,77-86,53 4,64    
61,92-62,74 3,61 75,77-76,14 4,15 86,54-87,30 4,67    

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Syria som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Hvis du har gått andre linjer enn Scientific Stream og Literary Stream

Foreløpig er det bare utarbeidet en omregningstabell for Scientific stream og Literary stream i Syria. Hvis du har gått en annen linje på videregående skole i Syria, får du en individuell vurdering.

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men søknaden din blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søknader.

I den individuelle vurderingen vektlegger vi de samme kriteriene som i en poengberegning. For deg som har utdanning fra Syria, vil vi derfor legge vekt på

  • karakterene dine fra videregående utdanning

  • karakteren du har fått i norsk

  • om du får språk- og realfagspoeng

  • om du får andre poeng

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Søknaden din blir vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din syriske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3, og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller arabisk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng. Fagene må være bestått med minimumskarakter for at de skal gi noen poeng.  

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk fra Scientific Stream eller Industrial Stream

0,5

Matematikk S1

Matematikk fra Commercial Stream 0,5

Fysikk 1

Fysikk fra Scientific Stream

0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Syria betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført 1 års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.


 

 

Publisert 24. jan. 2013 17:08 - Sist endret 17. jan. 2020 13:43