IB - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har relevant praksis eller at du har bestått en opptaksprøve.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra IB.

Du må ha karakteren 3 eller bedre for at fagene i tabellen skal dekke spesielle opptakskrav.

Spesielle opptakskrav

Godkjente fag fra IB

Matematikk S1 og S2

S1 og S2 godkjennes til studier som har R1 som spesielt opptakskrav.
 

Mathematical studies SL

Matematikk R1 og R2

Mathematics SL eller

Mathematics HL eller

Mathematical methods SL

Further mathematics HL

Fysikk 1

Physics SL

Fysikk 1 og 2

Physics HL

Kjemi 1

Chemistry SL

Kjemi 1 og 2

Chemistry HL

Chemistry SL tatt før 1998

Biologi 1

Biology  SL

Biologi 1 og 2

Biology HL

Informasjonsteknologi 1

Computer science SL

Informasjonsteknologi 1 og 2

Computer science HL
Teknologi og forskningslære 1

Design technology SL

Teknologi og forskningslære 1 og 2

Design Technology HL

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Lærerutdanninger

Hvis du skal søke lærerutdanning, må du dekke følgende krav:

 • Du må ha minimum 35  skolepoeng.
 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • Mathematics SL med karakteren 3 eller
 • Mathematical studies med karakteren 3 eller
 • Mathematics HL (alle kurs) med karakteren 3

Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • Mathematics SL med karakteren 3 eller
 • Mathematical studies med karakteren 3 eller
 • Mathematics HL (alle kurs) med karakteren 3

Hvis du ikke dekker kravet fra IB, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • Karakterkrav i norsk. Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med en av følgende prøver:
Fag, test eller eksamen Karakter
Faget Norwegian A på SL eller HL fra IB 3 eller bedre
Faget Norwegian B på SL eller HL fra IB 4 eller bedre
Norsk i Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Bestått med minst 1 delprøve "godt bestått"
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 eller 1-årig norskkurs, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 eller 1-årig norskkurs, tallkarakter 3,0 eller bedre

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox dekker ikke karakterkravet 3 i norsk.

Sivilingeniørutdanninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sivilingeniørutdanningene ved NTNU har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2. Hvis du skal søke en ingeniørutdanning som har dette kravet, må du ha Mathematics eller Mathematical Methods SL med karakteren 5 eller bedre, eller Mathematics HL eller Further mathematics  med karakteren 4 eller bedre.

Sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Hvis du skal søke sykepleierutdanning ved HiOA må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

  Fag, test eller eksamen Karakter
  Faget Norwegian A på SL eller HL fra IB 3 eller bedre
  Faget Norwegian B på SL eller HL fra IB 4 eller bedre
  Norsk i Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
  Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Bestått med minst 1 delprøve "godt bestått"
  Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
  Trinn 3 eller 1-årig norskkurs, bokstavkarakter C eller bedre
  Trinn 3 eller 1-årig norskkurs, tallkarakter 3,0 eller bedre

  Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox dekker ikke karakterkravet 3 i norsk.

Journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Hvis du skal søke journalsitikk ved HiOA må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i norsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Faget Norwegian A eller Norwegian B fra IB 5 eller bedre
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Bestått med minst 2 delprøve "godt bestått"
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter B eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 2,4 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter B eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 2,4 eller bedre

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox dekker ikke karakterkravet 4 i norsk.

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvis du skal søke engelskkspråklig program ved NMBU, må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i engelsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget engelsk Vg1 (140 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i engelsk med én av følgende prøver: 

Fag, test eller eksamen Karakter
Engelsk fellesfag fra norsk videregående skole på Vg1 (140 timer) 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Programfag i engelsk fra norsk videregående skole 2 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
English A eller English B fra IB 3
TOEFL 80
IELTS 6,0

Cambridge ESOL Examinations
First certificate in English

B eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate in Advanced English
C eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate of Proficiency
C eller bedre
PTE Academic 59
TELC

Telc English B2 eller

Telc English B2-C1 University 

Alle telc certificates på C1

MELAB 80

 

Publisert 24. jan. 2013 10:39 - Sist endret 13. juli 2017 11:16