Universitet og høgskole - Utregning av karakterpoeng

Karakterpoengene dine er gjennomsnittet av karakterene dine ganget med 10. Dersom du har et gjennomsnitt på 4,5, vil du få 45 karakterpoeng.

Hvilke karakterer som skal regnes med i gjennomsnittet, avhenger av hva slags utdanningsbakgrunn du har.