Universitet og høgskole - Karakterpoeng for utdanning med fag- eller svennebrev og påbygging

Utregning av karakterpoeng avhenger av om du har tatt utdanningen din i Kunnskapsløftet eller Reform 94.

Ikon for universitet og høgskole

For å finne karakterpoengene dine regner vi først ut gjennomsnittskarakteren din. Karakterene som skal være med i utregningen av gjennomsnittskarakteren din avhenger av om du har fullført det yrkesfaglige vitnemålet ditt i Kunnskapsløftet eller Reform 94. Gjennomsnittskarakteren ganges med 10. Har du for eksempel en gjennomsnittskarakter på 4,5 har du 45 karakterpoeng.

Har du tatt fag- eller svennebrev i Kunnskapsløftet?

1

Har du fått et vitnemål for fagopplæring og generell studiekompetanse, regnes karakterpoengene dine ut fra alle karakterene dine på vitnemålet.

2

Har du fått et vitnemål for fagopplæring og kompetansebevis med påbygging til generell studiekompetanse, kan følgende fag være overlappende, og må i så fall strykes fra vitnemålet før poengberegningen:

  • Norsk strykes på vitnemålet og regnes med fra kompetansebeviset.
  • Matematikk er delt i to fag som begge regnes med: 84 timer og 140 timer. Hvis faget på kompetansebeviset er ført med totalt antall timer (224), strykes faget på vitnemålet.
  • Naturfag er delt i to som begge regnes med: 56 timer og 84 timer. Hvis faget på kompetansebeviset er ført med totalt antall timer (140), strykes faget på vitnemålet.

Alle fag som ikke blir strøket skal være med i utregningen av gjennomsnittet. Både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer regnes med.

Har du tatt yrkesfag med fag- eller svennebrev i Reform 94?

Hvis du har tatt utdanningen din i Reform 94 har du ett eller to kompetansebevis for grunnkurs og VK1 og et fag- eller svennebrev. Da blir karakterpoengene regnet ut fra både

1

kompetansebevis for de to første årene på skole

2

kompetansebevis med påbygging til generell studiekompetanse
 

Følgende fag kan være overlappende og må i så fall strykes fra vitnemålet før poengberegningen:

  • Norsk fra grunnkurs og VK1 strykes.
  • Engelsk fra grunnkurs strykes og karakterene fra engelsk på VK1 skal være med. hvis du har tatt engelsk som påbygging (VG1200), og fått en bedre karakter, blir denne brukt istedenfor for for karakteren fra VK1.
  • Matematikk. Hvis du har matematikk 1M og enten 1X eller 1Y, skal begge karakterene regnes med. Hvis faget er ført på et kompetansebevis som et 5-timersfag (VG1300), skal bare dette faget regnes med.
  • Naturfag strykes fra grunnkurs og VK1. Naturfag fra påbygging skal være med i utregningen.
  • Kroppsøving strykes på grunnkurs og eventuelt VKI. Kroppsøvingskarakteren for det siste året regnes med.

Alle fag som ikke blir strøket skal være med i utregningen av gjennomsnittet. Både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer regnes med.

Har du tatt språk- eller realfag i tillegg?

Har du tatt fag som gir språk- eller realfagspoeng i tillegg for å dekke spesielle opptakskrav, må disse karakterene regnes med i gjennomsnittskarakteren.

Hvis du har tatt fag som gir språk- eller realfagspoeng, men som ikke skal dekke spesielle opptakskrav, regnes de bare med dersom de gir deg en bedre poengsum. Karakterene du har fått i faget må regnes med for at du skal få språk- eller realfagspoeng.

Resten av poengene plusses på karakterpoengene

Når karakterpoengene dine er regnet ut, legger vi til andre poeng du har krav på:

realfagspoeng
språkpoeng
kjønnspoeng
poeng for opptaksprøver
tilleggspoeng
alderspoeng

 

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 17. jan. 2020 17:52