Universitet og høgskole - Særskilt vurdering

For å få særskilt vurdering, må du dokumentere at de faktiske kunnskapene du hadde da du gikk på videregående skole var bedre enn karakterene dine viser. Det er ikke en vurdering av om du fikk brukt potensialet ditt da du gikk på skole. 

Ikon for universitet og høgskole

Hvem kan få særskilt vurdering?

Du må ha generell studiekompetanse, og dekke eventuelle spesielle opptakskrav for å få særskilt vurdering. Hvis du ikke har generell studiekompetanse, kan du ikke søke om særskilt vurdering.

For å få særskilt vurdering, må du dokumentere at karakterene du fikk da du gikk på videregående skole var feil, at du faktisk kunne mer enn karakterene dine viser, og at dette skyldes spesielle forhold. Det blir ikke lagt vekt på resultater fra høyere utdanning, yrkespraksis eller annet du har gjort etter videregående skole. Det er ikke tilstrekkelig å dokumentere at du kunne gjort det bedre dersom du hadde fått utnyttet potensialet ditt. Dersom karakterene dine er riktige i forhold til hvor mye du kunne da du gikk på skole vil du ikke få innvilget særskilt vurdering.

Forhold som kan gi særskilt vurdering er om du ble utsatt for en ulykke eller lignende mens du gikk på skolen, eller om du har et annet morsmål enn norsk og har fullført videregående skole i Norge innen 6 år etter at du flyttet hit. Funksjonshemming og sykdom kan også ligge til grunn for særskilt vurdering. Uansett hva forholdet er, må du kunne sannsynliggjøre at karakterene du fikk var feil.

Når søknaden din blir behandlet, blir det tatt med i vurderingen om du har fått den tilretteleggingen du har krav på i videregående skole. Hvis du har fått tilrettelegging, kan du normalt ikke få særskilt vurdering i tillegg, siden dette betyr at skolen allerede har tatt hensyn til dine spesielle forhold.

Får du ikke særskilt vurdering, konkurrerer du i opptaket på vanlig måte med poengsummen din.

Hva skjer hvis du får særskilt vurdering?

Selv om du får særskilt vurdering, har du ikke automatisk rett på studieplass. For å få tilbud etter særskilt vurdering, må du kunne sidestilles med søkere som har fått tilbud om plass etter vanlige regler. Det vil si at hvis poengsummen din er flere poeng under poenggrensen, er det ikke sannsynlig at du får tilbud om studieplass etter særskilt vurdering.

Hvis du får godkjent særskilt vurdering, blir søknaden din skjønnsmessig vurdert av alle lærestedene du har søkt til. Søknaden blir vurdert opp mot poenggrensen på hvert enkelt studium du har søkt. I vurderingen blir det lagt vekt på karakterene fra videregående skole og hvordan grunnen til at du søker særskilt vurdering har påvirket disse karakterene.

Dersom grunnen til at du søker særskilt vurdering har påvirket kun enkelte av karakterene dine, vil kun disse karakterene vurderes særskilt. Dersom grunnen til at du søker om særskilt vurdering for eksempel er noe som skjedde rett før eksamensperioden i vg3, så er det kun eksamenskarakterene dine fra vg3 som har blitt påvirket. Da får du ikke innvilget særskilt vurdering av alle karakterene dine fra videregående.

Slik søker du særskilt vurdering

Fristen for å søke om særskilt vurdering er 1. mars. Du registrerer først en vanlig søknad om opptak. Etter at søknaden er ferdig registrert, må du registrere en tilleggssøknad om særskilt vurdering. Husk å sjekke at du får en ny kvittering etter at du har søkt om særskilt vurdering.

Hvis du legger til flere studieønsker, og ønsker å søke særskilt vurdering på disse, må du huske å legge til en tilleggsøknad om særskilt vurdering på de nye studieønskene.

Se oversikt over alle frister i opptaket

Du må dokumentere søknaden din

Dette må du sende i posten

All sensitiv dokumentasjon må sendes per post. Dette er dokumentasjon som inneholder opplysninger om helseforhold, seksuelle forhold, rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, om en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling og/eller medlemskap i fagforeninger.

Legeattester og PPT-rapporter er typiske eksempler på sensitiv dokumentasjon.

All sensitiv dokumentasjon skal sendes inn sammen med et vedleggskjema for særskilt vurdering. Skjema og dokumentasjon må sendes innen 20. mars til alle læresteder der du har søkt om særskilt vurdering.
 

1

Skriv ut og fyll inn vedleggskjema for særskilt vurdering

Du skal fylle ut del 1. Del 2 skal dokumentere om du har fått tilrettelegging i videregående skole eller ikke, og skal fylles ut av den videregående skolen din. Har du gått på flere videregående skoler, må alle skolene fylle ut hvert sitt skjema. 

Last ned vedleggsskjema for særskilt vurdering (bokmål) - PDF

Last ned vedleggskjema for særskilt vurdering (nynorsk) - PDF

2

Legg ved riktig dokumentasjon sammen med vedleggskjema

Du skal legge ved:

  • Dokumentasjon på forholdet som gjør at du søker særskilt vurdering. Dette kan for eksempel være legeerklæringer, PPT-rapporter, bostedsattest som dokumentasjon på kort botid eller lignende.
  • Egenerklæring der du skriver selv hvorfor du søker særskilt vurdering. Egenerklæringen må beskrive hvordan forholdet har påvirket karakterene dine, og hvorfor du mener at du var på et høyere faglig nivå enn det karakterene dine viser.
3

Send inn vedleggskjema (del 1 og 2) og dokumentasjon per post til lærestedet

Husk at hvis du har søkt særskilt vurdering til flere læresteder skal du sende inn vedleggskjema (del 1 og 2) med dokumentasjon til alle lærestedene du har søkt særskilt vurdering til i søknaden din.

Her finner du postadresser til lærestedene

Dette må du laste opp i søknaden

Du må også laste opp dokumentasjon i søknaden din.

Du må laste opp all dokumentasjon som viser at du har generell studiekompetanse og dekker eventuelle spesielle opptakskrav.

Du må også laste opp eventuell annen dokumentasjon som ikke er sensitiv, men som skal ligge til grunn for søknaden din. Dette kan f.eks. være dokumentasjon som kan gi tilleggspoeng.

Søke særskilt vurdering etter 1. mars?

Hvis det oppstår en uforutsett hendelse etter 1. mars som påvirker karakterene dine, kan du likevel søke særskilt vurdering. Du må begrunne hvorfor du søker særskilt vurdering etter 1. mars.

Hvis det oppstår en uforutsett hendelse etter 15. april som påvirker karakterene dine, må du skrive en søknad til Samordna opptak og be om å få søke særskilt vurdering etter fristen. Du må dokumentere at forholdet som påvirker karakterene oppstod etter 15. april.

Siste frist for å sende inn dokumentasjon er 1. juli.

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 12. mars 2021 14:58