Universitet og høgskole - Karakterpoeng fra 3-årig videregående utdanning

Er du kvalifisert etter 3-årig videregående skole som gir generell studiekompetanse, regnes karakterpoengene dine ut på grunnlag av alle karakterene på vitnemålet ditt.

Ikon for universitet og høgskole

For å finne karakterpoengene dine regner vi først ut gjennomsnittskarakteren din. Dette gjør vi ved å legge sammen alle eksamens- og standpunktkarakterene på vitnemålet ditt, og deler på antall karakterer. Gjennomsnittskarakteren ganges med 10. Har du for eksempel en gjennomsnittskarakter på 4,5, har du 45 karakterpoeng.

For å få et vitnemål som gir deg generell studiekompetanse må du enten ha gått på et studieforberedende utdanningsprogram, eller 2 år yrkesfag med påbygging det tredje året.

Utregningen er lik for alle vitnemål fra de forskjellige skolestrukturene Kunnskapsløftet (2008-), Reform 94 (1997-2008), Endret struktur (ca. 1992-1997) og Tradisjonell struktur (1979–1991).

Har du tatt språk- eller realfag i tillegg?

Har du tatt fag som gir språk- eller realfagspoeng i tillegg til fagene på vitnemålet for å dekke spesielle opptakskrav, må disse karakterene regnes med i gjennomsnittskarakteren.

Hvis du har tatt fag som gir språk- eller realfagspoeng, men som ikke skal dekke spesielle opptakskrav, regnes de bare med dersom de gir deg en bedre poengsum. Karakterene du har fått i faget må regnes med for at du skal få språk- eller realfagspoeng.

Resten av poengene plusses på karakterpoengene

Når karakterpoengene dine er regnet ut, legger vi til andre poeng du har krav på:

 

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 17. jan. 2020 17:52