Fagskole - Godkjent dokumentasjon for opptak

Du må dokumentere at du dekkjer opptakskravet for dei studia du søkjer. Du må også laste opp dokumentasjon som kan gi tilleggspoeng. Her er nokre døme på godkjent dokumentasjon.