England, Wales og Nord-Irland – poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Gjennomsnittskarakteren blir regnet på grunnlag av karakterene i alle fag på GCE AS og A-levels. Hvis du har AS og A-level (A2) i samme fag, blir bare karakteren i A-level regnet med. Regn om alle bokstavkarakterene til en norsk karakter etter riktig tabell. Legg sammen alle karakterene og del på antall karakterer. Denne summen ganger du med 10 og dette er gjennomsnittskarakteren din.

Tabell 1 A-levels (fra og med 2010)

England, Wales og Nord-Irland

Norge
 A* 6,00
A 5,54
B 4,55
C 3,62
D 2,79
E 2,08

Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk fra britiske utdanningsmyndigheter.

Tabell 2 A-level (til og med 2009)

England, Wales og Nord-Irland

Norge
A 5,77
B 4,68
C 3,79
D 2,98
E 2,18

Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk fra britiske utdanningsmyndigheter.

Tabell 3 Advanced Subsidiary (AS)

England, Wales og Nord-Irland

Norge
A 5,95
B 5,19
C 4,50
D 3,85
E 3,21

Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk fra britiske utdanningsmyndigheter.

Tabell 4 GCSE, IGCSE og Ordinary level

I enkelte tilfeller blir karakterene i fag på GCSE regnet om. Dette gjelder for eksempel hvis du har generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen og har dekket noen av studiekompetansefagene med GCSE eller IGCSE.

Karakter på GCSE  og IGCSE
karakterskala A* - G
Regnes om til følgende
norske karakterer:
A* 6.00
A 5,60
B 4,85
C 3,95
D 3,05
E 2,40
F 2,10
G 2,00

Ny karakterskala innføres gradvis fra 2017 til 2019

Karakter på GCSE 
karakterskala 9 - 1

Regnes om til følgende
norske karakterer:

9 6,006,00
8 5,805,80
7 5,65,60
6 4,854,85
5 4,404,40
4 3,953,95
3 3,053,05
2 2,252,25
1 2,00

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Mathematics AS

0,5 poeng

Matematikk R1 og Matematikk R2

Mathematics A-level

 

1,5 poeng

Fysikk 1

Physics AS

0,5 poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

Physics A-level

1,5 poeng

Kjemi 1

Chemistry AS

0,5 poeng

Kjemi 1 og Kjemi 2

Chemistry A-level

1,0 poeng

Biologi 1

Biology AS

0,5 poeng

Biologi 1 og Biologi 2

Biology A-level

1,0 poeng

Informasjons-teknologi 1

Computer Science AS eller

Computing AS eller

Information and Communication Technology AS Information and communication technology ASInformation and communication technology ASInformation and communication technology AS

0,5 poeng

Informasjonsteknologi
1 og 2

Computer Science A-Level eller

Computing A-Level eller

Information and Communication Technology A-level

1,0 poeng

Fremmedspråk
nivå I

Foreign language AS 0,5 poeng

Fremmedspråk
nivå III

Foreign language A-level 1,5 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra England, Wales eller Nord-Irland betyr normert tid at du har fullført videregående skole (GCE) i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 24. jan. 2013 17:26 - Sist endret 7. nov. 2022 11:21