Poengberegning - Tyrkia

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av en konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Regn om det ferdige utregnede gjennomsnittet fra vitnemålet (Lise Diplomasi) via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10. 

For at vi skal kunne regne om gjennomsnittskarakteren din, må det stå på karakterutskriften hvilken karakterskala som ble brukt og hva som var ståkarakter (Geçer).

Karakterskala 0-10 og 0-100

Denne omregningstabellen brukes bare for karakterskala 0-10 med 5 som ståkarakter eller karakterskala 0-100 med 50 som ståkarakter. Gjennomsnittskarakter i karakterskala 0-100 deles på 10 før man benytter tabellen.

Tyrkia Norge Tyrkia Norge Tyrkia Norge Tyrkia Norge
 5,00 - 5,09  2,00  6,30 - 6,39  3,04  7,60 - 7,69  4,08  8,90 - 8,99  5,12
 5,10 - 5,19  2,08  6,40 - 6,49  3,12  7,70 - 7,79  4,16  9,00 - 9,09  5,20
 5,20 - 5,29  2,16  6,50 - 6,59  3,20  7,80 - 7,89  4,24  9,10 - 9,19  5,28
 5,30 - 5,39  2,24  6,60 - 6,69  3,28  7,90 - 7,99  4,32  9,20 - 9,29  5,36
 5,40 - 5,49  2,32  6,70 - 6,79  3,36  8,00 - 8,09  4,40  9,30 - 9,39  5,44
 5,50 - 5,59  2,40  6,80 - 6,89  3,44  8,10 - 8,19  4,48  9,40 - 9,49  5,52
 5,60 - 5,69  2,48  6,90 - 6,99  3,52  8,20 - 8,29  4,56  9,50 - 9,59  5,60
 5,70 - 5,79  2,56  7,00 - 7,09  3,60  8,30 - 8,39  4,64  9,60 - 9,69  5,68
 5,80 - 5,89  2,64  7,10 -7,19  3,68  8,40 - 8,49  4,72  9,70 - 9,79  5,76
 5,90 - 5,99  2,72  7,20 - 7,29  3,76  8,50 - 8,59  4,80  9,80 - 9,89  5,84
 6,00 - 6,09  2,80  7,30 - 7,39  3,84  8,60 - 8,69  4,88  9,90 - 9,99  5,92
 6,10 - 6,19  2,88  7,40 - 7,49  3,92  8,70 - 8,79  4,96  10,0  6,00
 6,20 - 6,29  2,96  7,50 - 7,59  4,00  8,80 - 8,89  5,04    

Forklaring til omregningstabellen:

Omregningstabellen er basert på en lineær omregning fra tyrkisk til norsk karakterskala.

Karakterskala 1-5

Denne omregningstabellen brukes bare for karakterskalaen 1-5 med 2 som ståkarakter.

Tyrkia Norge   Tyrkia  Norge Tyrkia   Norge  Tyrkia  Norge
 2,00 - 2,04 2,00 2,95 - 2,99  3,20 3,90 - 3,94  4,04 4,85 5,00
2,05 - 2,09 2,06 3,00 - 3,05  3,28 3,95 - 3,99  4,07 4,86  5,07
 2,10 - 2,14  2,13 3,05 - 3,09  3,35 4,00 - 4,04  4,10 4,87  5,13
2,15 - 2,19  2,19 3,10 - 3,14  3,43 4,05 - 4,09  4,13 4,88  5,20
2,20 - 2,24  2,25 3,15 - 3,19  3,50 4,10 - 4,14  4,17 4,89  5,27
2,25 - 2,29  2,32 3,20 - 3,25  3,55 4,15 - 4,19  4,20 4,90  5,33
2,30 - 2,34  2,38 3,25 - 3,29  3,60 4,20 - 4,24  4,23 4,91  5,40
2,35 - 2,39  2,44 3,30 - 3,34  3,65 4,25 - 4,29  4,27 4,92  5,47
2,40 - 2,44  2,51 3,35 - 3,39  3,70 4,30 - 4,34  4,30 4,93  5,53
2,45 - 2,49  2,57 3,40 - 3,44  3,73 4,35 - 4,39  4,35 4,94  5,60
2,50 - 2,54  2,63 3,45 - 3,49  3,77 4,40 - 4,44  4,40 4,95  5,67
2,55 - 2,59  2,69 3,50 - 3,54  3,80 4,45 - 4,49  4,45 4,96  5,73
2,60 - 2,64  2,76 3,55 - 3,59  3,83 4,50 - 4,54  4,50 4,97  5,80
2,65 - 2,69  2,82 3,60 - 3,64  3,87 4,55 - 4,59  4,60 4,98  5,87
2,70 - 2,74  2,88 3,65 - 3,69  3,90 4,60 - 4,64  4,70 4,99  5,93
2,75 - 2,79  2,95 3,70 - 3,74  3,93 4,65 - 4,69  4,76  5,00 6,00
2,80 - 2,84  3,01 3,75 - 3,79  3,96 4,70 - 4,74  4,82    
2,85 - 2,89  3,07 3,80 - 3,84  3,99 4,75 - 4,79  4,88    
2,90 - 2,94  3,14 3,85 - 3,89  4,01 4,80 - 4,84  4,94    

Forklaring til omregningstabellen:

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Tyrkia som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Hvis du har en annen ståkarakter i karakterskalaene

Foreløpig er det bare utarbeidet omregningstabell for karakterskalaene med ståkarakter 2 i skala 1-5, ståkarakter 5 i skala 0-10 og ståkarakter 50 i skala 0-100. Hvis du har en annen ståkarakter i disse karakterskalaene, får du en individuell vurdering.

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Da blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din tyrkiske videregående utdanning. De norske karakterene vil telle 1/3 og de utenlandske vil telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, for eksempel med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for opptaket i 2018. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng.Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller tyrkisk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Godkjente fag fra tyrkisk utdanning tatt fra og med 2005 (12-årig Lise Diplomasi)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Totalt minst 10 uketimer matematikk og/eller geometri i 11. og 12. klasse fra naturvitenskaplig linje (fen)

0,5

Fysikk 1

Totalt minst 10 uketimer fysikk i 11. og 12. klasse fra naturvitenskaplig linje (fen)

0,5

Kjemi 1

Totalt minst 10 uketimer kjemi i 11. og 12. klasse fra naturvitenskaplig linje (fen)

0,5

Biologi 1

Totalt minst 8 uketimer biologi i 11. og 12. klasse fra naturvitenskaplig linje (fen)

0,5

 

Godkjente fag fra tyrkisk utdanning tatt til og med 2004 (11-årig Lise Diplomasi)

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Totalt minst 10 uketimer matematikk i 10. og 11. klasse fra naturvitenskaplig (fen)  eller matematikk fra Lise uten linjeinndeling (ikke yrkesfag)

0,5

Fysikk 1

Totalt minst 10 uketimer fysikk i 10. og 11. klasse fra naturvitenskaplig linje (fen)

0,5

Kjemi 1

Totalt minst 10 uketimer kjemi i 10. og 11. klasse fra naturvitenskaplig linje (fen)

0,5

Biologi 1

Totalt minst 8 uketimer biologi i 10. og 11. klasse fra naturvitenskaplig linje (fen)

0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Tyrkia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 eller 4 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning de det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 eller 5 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 11. jan. 2013 12:48 - Sist endret 18. okt. 2018 14:51