Tyrkia - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din tyrkisk videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Regn om det ferdige utregnede gjennomsnittet fra vitnemålet (Lise Diplomasi) via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10. 

For at vi skal kunne regne om gjennomsnittskarakteren din, må det stå på karakterutskriften hvilken karakterskala som ble brukt og hva som var ståkarakter (Geçer).

Karakterskala 0-10 og 0-100

Denne omregningstabellen brukes bare for karakterskala 0-10 med 5 som ståkarakter eller karakterskala 0-100 med 50 som ståkarakter. Gjennomsnittskarakter i karakterskala 0-100 deles på 10 før man benytter tabellen.

Tyrkia Norge Tyrkia Norge Tyrkia Norge Tyrkia Norge
 5,00 - 5,09  2,00  6,30 - 6,39  3,04  7,60 - 7,69  4,08  8,90 - 8,99  5,12
 5,10 - 5,19  2,08  6,40 - 6,49  3,12  7,70 - 7,79  4,16  9,00 - 9,09  5,20
 5,20 - 5,29  2,16  6,50 - 6,59  3,20  7,80 - 7,89  4,24  9,10 - 9,19  5,28
 5,30 - 5,39  2,24  6,60 - 6,69  3,28  7,90 - 7,99  4,32  9,20 - 9,29  5,36
 5,40 - 5,49  2,32  6,70 - 6,79  3,36  8,00 - 8,09  4,40  9,30 - 9,39  5,44
 5,50 - 5,59  2,40  6,80 - 6,89  3,44  8,10 - 8,19  4,48  9,40 - 9,49  5,52
 5,60 - 5,69  2,48  6,90 - 6,99  3,52  8,20 - 8,29  4,56  9,50 - 9,59  5,60
 5,70 - 5,79  2,56  7,00 - 7,09  3,60  8,30 - 8,39  4,64  9,60 - 9,69  5,68
 5,80 - 5,89  2,64  7,10 -7,19  3,68  8,40 - 8,49  4,72  9,70 - 9,79  5,76
 5,90 - 5,99  2,72  7,20 - 7,29  3,76  8,50 - 8,59  4,80  9,80 - 9,89  5,84
 6,00 - 6,09  2,80  7,30 - 7,39  3,84  8,60 - 8,69  4,88  9,90 - 9,99  5,92
 6,10 - 6,19  2,88  7,40 - 7,49  3,92  8,70 - 8,79  4,96  10,0  6,00
 6,20 - 6,29  2,96  7,50 - 7,59  4,00  8,80 - 8,89  5,04    

Omregningstabellen er basert på lineær omregning fra tyrkisk til norsk karakterskala.

Karakterskala 1-5

Denne omregningstabellen brukes bare for karakterskalaen 1-5 med 2 som ståkarakter.

Tyrkia Norge   Tyrkia  Norge Tyrkia   Norge  Tyrkia  Norge
 2,00 - 2,04 2,00 2,95 - 2,99  3,20 3,90 - 3,94  4,04 4,85 5,00
2,05 - 2,09 2,06 3,00 - 3,05  3,28 3,95 - 3,99  4,07 4,86  5,07
 2,10 - 2,14  2,13 3,05 - 3,09  3,35 4,00 - 4,04  4,10 4,87  5,13
2,15 - 2,19  2,19 3,10 - 3,14  3,43 4,05 - 4,09  4,13 4,88  5,20
2,20 - 2,24  2,25 3,15 - 3,19  3,50 4,10 - 4,14  4,17 4,89  5,27
2,25 - 2,29  2,32 3,20 - 3,25  3,55 4,15 - 4,19  4,20 4,90  5,33
2,30 - 2,34  2,38 3,25 - 3,29  3,60 4,20 - 4,24  4,23 4,91  5,40
2,35 - 2,39  2,44 3,30 - 3,34  3,65 4,25 - 4,29  4,27 4,92  5,47
2,40 - 2,44  2,51 3,35 - 3,39  3,70 4,30 - 4,34  4,30 4,93  5,53
2,45 - 2,49  2,57 3,40 - 3,44  3,73 4,35 - 4,39  4,35 4,94  5,60
2,50 - 2,54  2,63 3,45 - 3,49  3,77 4,40 - 4,44  4,40 4,95  5,67
2,55 - 2,59  2,69 3,50 - 3,54  3,80 4,45 - 4,49  4,45 4,96  5,73
2,60 - 2,64  2,76 3,55 - 3,59  3,83 4,50 - 4,54  4,50 4,97  5,80
2,65 - 2,69  2,82 3,60 - 3,64  3,87 4,55 - 4,59  4,60 4,98  5,87
2,70 - 2,74  2,88 3,65 - 3,69  3,90 4,60 - 4,64  4,70 4,99  5,93
2,75 - 2,79  2,95 3,70 - 3,74  3,93 4,65 - 4,69  4,76  5,00 6,00
2,80 - 2,84  3,01 3,75 - 3,79  3,96 4,70 - 4,74  4,82    
2,85 - 2,89  3,07 3,80 - 3,84  3,99 4,75 - 4,79  4,88    
2,90 - 2,94  3,14 3,85 - 3,89  4,01 4,80 - 4,84  4,94    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Tyrkia som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Hvis du har en annen ståkarakter i karakterskalaene

Foreløpig er det bare utarbeidet omregningstabell for karakterskalaene med ståkarakter 2 i skala 1-5, ståkarakter 5 i skala 0-10 og ståkarakter 50 i skala 0-100. Hvis du har en annen ståkarakter i disse karakterskalaene, får du en individuell vurdering.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng.Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng.  

Du får ikke poeng for tyrkisk eller lokale språk tatt på videregående skole i Tyrkia. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Tabellen gjelder for søkere med 12-årig grunn- og videregående skole. Dersom du har 11-årig grunn- og videregående skole, må du dokumentere samme antall timer i løpet av år 10 og 11.

Fagene må være bestått på karakterutskrift (Transkript) for å kunne gi poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

Totalt minst 12 uketimer matematikk og geometri i år 10, 11 og 12

0,5

Matematikk R2

Totalt minst 18 uketimer matematikk og geometri i år 10, 11 og 12

1

Fysikk 1

Totalt minst 8 uketimer fysikk i år 10, 11 og 12

0,5

Kjemi 1

Totalt minst 8 uketimer kjemi i år 10, 11 og 12

0,5

Biologi 1 Totalt minst 8 uketimer biologi i år 10, 11 og 12 0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Tyrkia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 eller 4 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 eller 5 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 11. jan. 2013 12:48 - Sist endret 7. jan. 2021 09:52