print logo

Viktige tidsfristar

Gjeld for opptaket i 2017.

1. februar - Søknaden opnar

Søknaden opnar 1. februar og du kan søkje studieplass for studieåret 2017/18.

 

1. mars - Søknadsfrist for somme søkjarar

1. mars er søknadsfrist for dei som skal søkje

  • Politihøgskolen
  • Luftfartsfag ved UiT Norges arktiske universitet
  • tidleg opptak
  • særskilt vurdering
  • med utanlandsk vidaregåande utdanning (ikkje Norden)
  • med realkompetanse

 

20. mars - Frist for å laste opp dokumentasjon for deg som har søknadsfrist 1. mars

20. mars er frist for å laste opp dokumentasjon viss du har søknadsfrist 1. mars.

 

15. april - Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. april. Dette er siste frist for å søkje eller leggje til fleire studieønske i søknaden.

 

10. mai - Frist for å laste opp dokumentasjon

10. mai er frist for å laste opp dokumentasjon viss du har søknadsfrist 15. april.

 

1. juli - Siste frist for å omprioritere studieønske

Siste frist for å omprioritere studieønska dine er 1. juli. Omprioriteringar gjer du i søknaden.

 

1. juli - Siste frist for å laste opp dokumentasjon

Vitnemål og attestar for utdanning og praksis du har fått, skal du laste opp.

 

19. juli - Oversikta over ledige studieplassar blir lagt ut

19. juli kl. 09.00 blir oversikta over ledige studieplassar lagt ut, og nye søkjarar kan førehandsregistrere seg med personalia. Du kan fyrst søkje ledige studieplassar 20. juli kl. 09.00.

 

20. juli - Du kan søkje ledige studieplassar

20. juli kl. 09.00 kan både nye søkjarar, og dei som har søkt tidlegare, søkje ledige studieplassar. Ledige studieplassar er studium der det ikkje er fleire kvalifiserte søkjarar på ventelistene.

 

20. juli - Du får svar på søknaden

Svaret på søknaden er klart 20. juli og svar blir lagt ut i søknaden. Du må svare på svarskjema på søknaden din innan svarfristen 26. juli.

 

26. juli - Siste frist for å svare

Siste frist for å svare på hovudopptaket er 26. juli. Dersom du ikkje svarar på eventuelle tilbod eller tilbod om venteliste, blir dette rekna som nei.

 

29. juli - Suppleringsopptak

Søkjarar som får nytt tilbod, er blitt studiekvalifiserte eller har fått endra poengsum etter hovudopptaket, vil få svar i det nasjonale suppleringsopptaket 29. juli.

 

4. august - Etterfyllingsopptaka startar

Til nokre studium kan lærestadene etterfylle studieplassar frå cirka 4. august og utover.

Publisert 18. jan. 2013 12:36 - Sist endra 18. jan. 2017 09:07