Finland - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Finland.

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1

Allmänn eller kort kurs matematikk, 7 kurs

Matematikk R1 og Matematikk R2

Lång eller fördjupad kurs i matematikk, 10 kurs 

Fysikk 1

6 kurs i fysikk

Fysikk 1 og
Fysikk 2

8  kurs i fysikk

Kjemi 1

3 kurs i kjemi

Kjemi 1 og
Kjemi 2

5 kurs i kjemi 

Biologi 1

3 kurs i biologi

Biologi 1 og
Biologi 2

5 kurs i biologi

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Lærerutdanninger

Hvis du skal søke lærerutdanning, må du dekke følgende krav:

 • Du må ha minimum 35 skolepoeng

 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • karakteren 8 eller bedre i kort eller allmänn matematikk, 6 kurs på avgangsvitnemålet / Lukion päästotodistus eller
 • karakteren 5 eller bedre i kort eller allmänn matematikk, 7 kurs på avgangsvitnemålet / Lukion päästotodistus
 • karakteren 5 eller bedre i lång eller fordjupad matematikk, 10 kurs på avgangsvitnemålet / Lukion päästotodistus eller
 • cum laude approbatur (C) i matematikk på studentereksamen / Ylioppilastutkintotodistus

Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • karakteren 6 eller bedre i kort eller allmänn matematikk, 6 kurs på avgangsvitnemålet / Lukion päästotodistus eller
 • karakteren 5 eller bedre i lång eller fördjupad matematikk, minst 10 kurs på avgangsvitnemålet / Lukion päästotodistus eller
 • lubenter approbatur i matematikk på studentereksamen / Ylioppilastutkintotodistus

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Kravet til norsk er dekket hvis du har:

 • karakteren 6 eller bedre i svensk på avgangsvitnemålet / Lukion päästotodistus eller 
 • karakteren Cum Laude Approbatur eller bedre i svensk på studenteksamen / Ylioppilastutkintotodistus

Du dekker også karakterkravet i norsk med en av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Sivilingeniørutdanninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sivilingeniørutdanningene ved NTNU har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2. Hvis du skal søke en ingeniørutdanning som har dette kravet, må du ha karakteren 8 i lång eller fördjupad matematikk (minst 10 kurs) på avgangsvitnemålet / Lukion päästotodistus eller
Magna Cum Laude approbatur eller bedre i lang eller fördjupad matematikk på studenteksamensbetyget / Ylioppilastutkintotodistus

Sykepleierutdanninger

Fra og med 2019 vil alle sykepleierutdanninger ha spesielle opptakskrav. Du må dekke følgende krav:

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole.

Kravet til norsk er dekket hvis du har:

 • karakteren 6 eller bedre i svensk på avgangsvitnemålet / Lukion päästotodistus eller 
 • karakteren Cum Laude Approbatur eller bedre i svensk på studenteksamen / Ylioppilastutkintotodistus

Du dekker også karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

 • Karakteren 3 i matematikk: Det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • karakteren 6 eller bedre i kort eller allmänn matematikk, 6 kurs på avgangsvitnemålet / Lukion päästotodistus eller
 • karakteren 5 eller bedre i lång eller fördjupad matematikk, minst 10 kurs på avgangsvitnemålet / Lukion päästotodistus eller
 • lubenter approbatur i matematikk på studentereksamen / Ylioppilastutkintotodistus.

Journalistikk ved OsloMet – storbyuniversitetet

Hvis du skal søke journalistikk ved OSLOMET, må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i norsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole.

 • Kravet til norsk er dekket hvis du har:

 • karakteren 8 eller bedre i svensk på avgangsvitnemålet / Lukion päästotodistus eller 
 • karakteren Cum Laude Approbatur eller bedre i svensk på studenteksamen / Ylioppilastutkintotodistus
 • Du dekker også karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter B eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 2,4 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter B eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 2,4 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvis du skal søke engelskspråklig program ved NMBU, må du dekke følgende krav:

Karakteren 4 i engelsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget engelsk Vg1 (140 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i engelsk med én av følgende prøver: 

Fag, test eller eksamen Karakter
Engelsk fellesfag fra norsk videregående skole på Vg1 (140 timer) 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Programfag i engelsk fra norsk videregående skole 2 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)

Engelsk på avgångsbetyget från gymnasietet / Lukion päästotodistus

Engelsk på studentexamensbetyget / Ylioppilastutkintotodistus

8 eller bedre

Cum laude approbatur (C) 

TOEFL 80
IELTS 6,0

Cambridge ESOL Examinations
First certificate in English

B eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate in Advanced English
C eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate of Proficiency
C eller bedre
PTE Academic 59
TELC

Telc English B2 eller

Telc English B2-C1 University 

Alle telc certificates på C1

MELAB 80

 

Publisert 28. jan. 2013 11:21 - Sist endret 17. jan. 2020 14:44