Finland – spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Finland.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Allmänn eller kort kurs i matematikk, 7 kurs

Matematikk R1 og Matematikk R2

Lång eller fördjupad kurs i matematikk, 10 kurs 

Fysikk 1

6 kurs i fysikk

Fysikk 1 og
Fysikk 2

8  kurs i fysikk

Kjemi 1

3 kurs i kjemi

Kjemi 1 og
Kjemi 2

5 kurs i kjemi 

Biologi 1

3 kurs i biologi

Biologi 1 og
Biologi 2

5 kurs i biologi

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med:

 • karakteren 7 i kort eller allmänn matematikk, 6 kurs på avgangsvitnemålet/lukion päästotodistus eller
 • karakteren 5 i kort eller allmänn matematikk, 7 kurs på avgangsvitnemålet / lukion päästotodistus eller
 • karakteren 5 i lång eller fördjupad matematikk, minst 10 kurs på avgangsvitnemålet / lukion päästotodistus eller
 • karakteren Lubenter approbatur i matematikk på studentexamensbetyget/ylioppilastutkintotodistus

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med:

 • karakteren 8 i kort eller allmänn matematikk, 6 kurs på avgangsvitnemålet / lukion päästotodistus eller
 • karakteren 5 eller bedre kort eller allmänn matematikk, 7 kurs på avgangsvitnemålet / lukion päästotodistus eller
 • karakteren 5 eller bedre i lång eller fördjupad matematikk, minst 10 kurs på avgangsvitnemålet / lukion päästotodistus eller
 • karakteren Cum laude approbatur i matematikk på studentexamensbetyget /  ylioppilastutkintotodistus

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med:

 • karakteren 8 i lång eller fördjupad matematikk, 10 kurs på avgangsvitnemålet / lukion päästotodistus eller
 • karakteren Cum laude approbatur i lang eller fördjupad matematikk på studentexamensbetyget/ylioppilastutkintotodistus

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

Du dekker kravet hvis du har:

 • karakteren 7 i svensk på avgangsvitnemålet/lukion päästotodistus eller 
 • karakteren Lubenter approbatur eller bedre i svensk på studentexamensbetyget /  ylioppilastutkintotodistus

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

Du dekker kravet hvis du har:

 • karakteren 8 eller bedre i svensk som morsmål  på avgangsvitnemålet / lukion päästotodistus eller 
 • karakteren Cum laude approbatur i svensk som morsmål på studentexamensbetyget /  ylioppilastutkintotodistus 

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

Du dekker kravet hvis du har:

 • karakteren 8 eller bedre i engelsk A på avgangsvitnemålet / lukion päästotodistus eller 
 • karakteren Cum laude approbatur i engelsk lång lärokurs på studentexamensbetyget /  ylioppilastutkintotodistus eller
 • en godkjent prøve eller test i engelsk.
Publisert 28. jan. 2013 11:21 - Sist endret 6. okt. 2021 13:21