EB – poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i det ferdig utregnede gjennomsnittet på diplomet (overall average mark). Dette gjennomsnittet regner du om via omregnings-tabellen under. Så ganger du tallet med 10

EB Norge EB Norge EB Norge EB Norge
60,00-60,99 2,76 71,00-71,99 3,75 82,00-82,99 4,59 93,00-93,99 5,56
61,00-61,99 2,96 72,00-72,99 3,82 83,00-83,99 4,68 94,00-94,99 5,73
62,00-62,99 3,00 73,00-73,99 3,88 84,00-84,99 4,77 95,00-95,99 5,76
63,00-63,99 3,08 74,00-74,99 3,96 85,00-85,99 4,85 96,00-96,99 5,80
64,00-64,99 3,15 75,00-75,99 4,03 86,00-86,99 4,93 97,00-97,99 5,85
65,00-65,99 3,22 76,00-76,99 4,11 87,00-87,99 5,04 98,00-98,99 6,00
66,00-66,99 3,31 77,00-77,99 4,18 88,00-88,99 5,13 99,00-99,99 6,00
67,00-67,99 3,38 78,00-78,99 4,26 89,00-89,99 5,25 100,00 6,00
68,00-68,99 3,46 79,00-79,99 4,33 90,00-90,99 5,37    
69,00-69,99 3,57 80,00-80,99 4,41 91,00-91,99 5,46    
70,00-70,99 3,68 81,00-81,99 4,50 92,00-92,99 5,50    

Omregningstabellen er basert på offisiell karakterstatistikk for alle som gikk ut av videregående skole med EB diplom i 2011-2016.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

3 uketimer (periods/périodes)  matematikk

0,5 poeng

Matematikk R1 og R2

5 uketimer (periods/périodes) matematikk

1,5 poeng

Fysikk 1

4 uketimer (periods/périodes) fysikk

0,5 poeng

Kjemi 1

4 uketimer (periods/périodes) kjemi

0,5 poeng

Biologi 1

4 uketimer (periods/périodes) biologi

0,5 poeng

Informasjons-teknologi 1

4 uketimer (periods/périodes) informasjonsteknologi

0,5 poeng

Fremmedspråk nivå 1

3 uketimer (periods/périodes) språk 2 (Language 2) 0,5 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurranse-poengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har EB betyr normert tid at du har fullført 6. og 7. trinn i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 7 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 24. jan. 2013 14:20 - Sist endret 4. jan. 2021 12:55