Utregning av karakterpoeng fra 3-årig videregående utdanning

For å finne karakterpoengene dine regner vi først ut gjennomsnittskarakteren din. Dette gjør vi ved å legge sammen alle eksamens- og standpunktkarakterene på vitnemålet ditt, og deler på antall karakterer. Gjennomsnittskarakteren ganges med 10. Har du for eksempel en gjennomsnittskarakter på 4,5, har du 45 karakterpoeng.

For å få et vitnemål som gir deg generell studiekompetanse må du enten ha gått på et studieforberedende utdanningsprogram, eller 2 år yrkesfag med påbygging det tredje året.

Utregningen er lik for alle vitnemål fra de forskjellige skolestrukturene Kunnskapsløftet (2008-), Reform 94 (1997-2008), Endret struktur (ca. 1992-1997) og Tradisjonell struktur (1979–1991).

Har du tatt språk- eller realfag i tillegg?

Har du tatt fag som gir språk- eller realfagspoeng i tillegg til fagene på vitnemålet for å dekke spesielle opptakskrav, må disse karakterene regnes med i gjennomsnittskarakteren.

Hvis de fagene du har tatt i tillegg ikke skal dekke spesielle opptakskrav, regnes de bare med dersom det gir deg en bedre poengsum.

Resten av poengene plusses på karakterpoengene

Når karakterpoengene dine er regnet ut, legger vi til andre poeng du har krav på:

 

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 1. des. 2017 10:13