Universitet og høgskole

Opptakskrav og poeng

Ikon for universitet og høgskole

For å studere må du ha generell studiekompetanse. I tillegg har noen studier spesielle opptakskrav. Det finnes også andre veier til opptak.

Særskilt vurdering

Les mer om særskilt vurdering her.

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høgskoler. Vanlige veier til generell studiekompetanse er:

A

Fullført 3-årig videregående

Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
Mer om 3-årig videregående

B

Yrkesfag med påbygging

Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
Mer om yrkesfag med påbygging

C

23/5-regelen

Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis.
Mer om 23/5-regelen


Du kan også få generell studiekompetanse hvis du har:

D

Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen

E

Fullført en godkjent fagskoleutdanning 

F

Fullført en godkjent utenlandsk utdanning

G

Fullført et universitets- eller høgskolestudium


Spesielle opptakskrav

Flere studier krever at du har tatt bestemte fag, hatt relevant praksis eller bestått opptaksprøver. Les mer om spesielle opptakskrav og sjekk hvilke krav som gjelder for studiet du skal søke.


 

Poengberegning og poenggrenser

Poengberegning

Slik regner vi ut poengsummen din


Poenggrenser

Til mange studier er det konkurranse om plassene, derfor har flere studier poenggrenser.


Opptakskvoter

En del studier har egne opptakskvoter, i tillegg til ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål.

Mer om kvoter

Har du ikke generell studiekompetanse?

Selv om du ikke har generell studiekompetanse, eller mangler spesielle opptakskrav, kan du likevel komme inn på høyere utdanning på en av disse måtene:

A

Realkompetanse

Du fyller minst 25 år i søknadsåret og har relevant erfaring innen fagfeltet du ønsker å studere.
Mer om realkompetanse

B

Alternative opptak til enkelte studier

Du kan også komme inn på noen studier gjennom forkurs, tre-semesterordning, realfagskurs, Y-veien eller teknisk fagskole.
Mer om alternative opptak

Unntak

Dispensasjon

Du kan få dispensasjon for kravet om generell studiekompetanse.

Mer om dispensasjon


Betinget opptak

Hvis du er elev på videregående skole, og på grunn av spesielle omstendigheter ikke får tatt eksamen i vårsemesteret, kan du søke om betinget opptak.

Mer om betinget opptak