Individuell vurdering

Har du et opptaksgrunnlag som ikke kan poengberegnes, blir søknaden din individuelt vurdert når du søker opptak. Dette kan være fordi du har en utdanning som ikke har karakterer, eller der karakterene ikke kan omregnes til karakterskalaen som blir brukt i norsk videregående skole. 

Hva er en individuell vurdering?

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men at søknaden din blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søknader.

I den individuelle vurderingen legger vi vekt på de samme kriteriene som i en poengberegning:

Hvis du blir kvalifisert på bakgrunn av realkompetanse blir du vurdert etter egnethet og hvilke erfaringer du har.

Hvem får en individuell vurdering?

Du får en individuell vurdering hvis du har dekket opptakskravene med:

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 25. okt. 2018 12:43